Hållbarhet idag och imorgon

Hållbarhet

Hållbar HR

Genom våra insatser bidrar vi till att skapa välmående arbetsplatser vilket leder till att de blir konkurrenskraftiga och får ett stärkt arbetsgivarvarumärke. När vi lyckas med det skapas en lönsam tillväxt.

Som tjänsteföretag har vi en relativt liten miljöpåverkan. Vårt fokus ligger i och med det främst på att bedriva ett aktivt arbete för att skapa en god arbetsmiljö med välmående medarbetare genom olika insatser:

Kundmätningar

Genom kundmätningar får vi kontinuerlig feedback på våra processer vilket leder till att vi arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.

Attraktivt varumärke

Genom goda kundrelationer och träffsäkra insatser bidrar vi till en god arbetsmiljö och ett starkt arbetsgivarevarumärke.

Kundträff

Minst en av våra kundträffar ska ha hållbarhetstema. Ex. ”Hur kan ett aktivt hållbarhetsarbete göra ditt företag till en mer attraktiv arbetsgivare”

 

Sociala initiativ bidrar till positiv samhällsutveckling

Attraktiv arbetsgivare

Genom att aktivt arbeta med trygga arbetsvillkor, hälsoinsatser och teamutveckling skapas en god arbetsmiljö med välmående medarbetare.

Stöd till välgörenhetsorganisationer

Istället för julklappar till kunder och personal stödjer vi stiftelsen Tappra Barn som verkar för barn som har det tufft i livet.

Stärka lokala ungdomslag

Vi vill aktivt bidra till att skapa goda förutsättningar i vårt samhälle. Vi gör det genom att erbjuda lokala föreningar workshops i kultur- och värdegrundsarbete.