HR-konsultation

Vi upplever starkt att ett proaktivt och verksamhetsnära HR-arbete idag är en strategisk framgångsfaktor för alla bolag oavsett storlek och bransch. Såklart ser behoven olika ut för både organisationer, ledare och medarbetare – men tydliga HR-processer riktade av en strategi som siktar mot de uppsatta affärsmålen kommer bidra positivt till ökat engagemang, välmående, lönsamhet och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Ett strategiskt HR-arbete finns med på ett naturligt och självklart sätt i ledningsgruppens fokus och innefattar arbetet både mot ledare och medarbetare. I de insatser och projekt som vi gör så stöttar vi ledarna och de som är ansvariga för HR på plats, i många fall en ekonomichef, HR-chef, lönespecialist eller någon i ledningsgruppen.

En bra startpunkt innan vi hanterar aktuella frågor eller startar igång utvecklingsinsatser är att genomföra en HR-kartläggning. Det innefattar att identifiera och analysera befintliga processer, verktyg och rutiner inom bolagets arbete med ledare och medarbetare. Självklart görs genomlysningen med full förankring utifrån bolagets vision, mål, övergripande strategier och värderingar. Modellen vi strukturerar kartläggningen utifrån heter ARUBA, och innefattar områdena nedan:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Behålla
  • Avsluta

Efter genomförd kartläggning, analys och föreslagen handlingsplan så arbetar vi tillsammans med bolaget fram en HR-roadmap, en plan för hur HR-arbetet kan jobba med de olika utvecklingsområdena och bidra till att målen uppfylls i ännu högre grad framåt. Det kan handla om insatser på både operativ, taktisk och strategisk nivå, och allt från fackliga förhandlingar, framtagande av personalhandbok, temperaturmätningar och systematiskt arbetsmiljöarbete till skapandet av en akademi, utvecklingssamtal, introduktionsprogram, ledarträning och grupputveckling.