CHEF ELLER SPECIALIST UNDER BEGRÄNSAD TID

Ibland behöver företag av olika anledningar tillföra eller ersätta kompetens under en begränsad period. Allt fler löser detta med hjälp av Interim Management – att påkonsultbasis anlita en tillfällig chef eller specialist.

Interimslösningar innebär att våra uppdragsgivare, ofta med kort varsel, anlitar en professionell och operativ person med kunskap och erfarenhet från liknande uppdrag. Uppdraget är tidsbestämt men samtidigt kopplat till en stor flexibilitet.

När och varför

Att använda sig av en Interim Manager är kostnadseffektivt då en erfaren konsult har en mycket kort uppstartssträcka och uppdragsgivaren endast betalar för utfört arbete. Vi har ett stort kontaktnät av erfarna och operativa ledare samt specialister som snabbt kan sätta sig in i olika problemställningar. Det kan exempelvis vara:

  • Avlastning vid pågående rekrytering
  • Behov av tillfällig specialistkompetens
  • Förändringsprojekt eller omorganisation
  • Vid förvärv, expansion eller börsintroduktion
  • Vid implementering av nya system
  • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång
  • Hög arbetsbelastning