IDENTIFIERA OCH ATTRAHERA RÄTT LEDARE

Vår målsättning är enkel. Vi ska identifiera och attrahera de bästa kandidaterna på marknaden till våra kunder. HR-Strategs konsulter är experter på att rekrytera affärsdrivna chefer, vilket kräver kunskaper om näringslivet och ett genuint intresse för individens personlighet och kompetens.

Vi arbetar aktivt och intensivt på vår lokala marknad med att searcha de kandidater och den nyckelkompetens din organisation behöver.