I dagens intensiva företagsklimat gäller det att ha en flexibel organisation som kan agera snabbt och effektivt på förändringar, hot och möjligheter.

Konkurrensen är global, digitaliseringen ställer krav på transformation, förändring och förflyttning. Ställer höga krav av flexibla lösningar på dig som ägare, styrelse eller VD.

För uppdragsgivaren

Det finns många anledningar till att anlita en Interim Manager.

  • Våra interimschefer är erfarna operativa ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i föränderliga och/eller turbulenta situationer
  • Att anlita en interimschef är totalt sett mycket kostnadseffektivt. Utan vare sig kostnader för uppstart eller avveckling betalar du som uppdragsgivare enbart för utfört arbete
  • En erfaren konsult medför kort startsträcka och således omedelbar effekt. När uppgiften och uppdraget är avslutad eller ditt behov förändras, avslutas uppdraget

När du väljer HR-Strateg som leverantör, får du en omedelbar tillgång till en stor och bred kompetens för unika lösningar till dina behov. Våra processer är paketerad för att kunna presentera en lösning inom 5 arbetsdagar.

Kontakta mig om du vill diskutera vidare kring hur våra interimschefer kan bidra till att uppfylla dina bolagsmål

För interimchefer

Vi erbjuder interimslösningar på kritiska och komplexa affärsutmaningar, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

  • Vi förutsätter att du har förmåga att snabbt analysera läget, förstå och påbörja uppdraget
  • Du tar operativt ansvar för uppdraget. Bidrar med råd, kunskap och erfarenhet till såväl uppdragsgivaren som arbetsteamet
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Fullt fokus på resultat och uppsatta mål för uppdraget

För att bli aktuell för uppdrag så är det viktigt att du mailar mig ditt CV och viss information om dig själv.

Ta gärna kontakt med mig om du vill diskutera vidare kring hur det fungerar att ingå i vårt nätverk.

Gå med i nätverket

Henrik Hallström
073 – 545 28 88
henrik.hallstrom@hrstrateg.se