Grupputveckling

TEAM – tillsammans utvecklas vi och når längre.

Idag är det självklart att organisera utifrån team, på olika sätt, med olika livslängd, med varierande konstellationer och med olika syften. Forskning och våra erfarenheter visar alltjämt att ett teambaserat arbetssätt främjar såväl goda arbetsprestationer som välmående, engagemang och trivsel bland medarbetare.

I modern tid samarbetar vi regelbundet för att lösa komplexa problem, utveckla nya programvaror, rädda människoliv, vinna fotbollsmatcher, framföra kryssningsfartyg, fatta strategiska beslut och skapa ljuv musik.

Att vara en grupp som kallas för team är ingen garanti för att effektivitet och kreativitet infinner sig, det är ju faktiskt så att det långt ifrån är alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som det hade kunnat göra. Utifrån vad som krävs för att ett team ska kunna prestera och bidra på ett bra sätt är det tyvärr så att många team och arbetsgrupper underpresterar och, i värsta fall, skadar sig själva, sin organisation och de som tar del av dess tjänster.

Byggt på aktuell forskning och våra egna erfarenheter av ledarskap, chefskap, team och arbetsgrupper vill vi hjälpa era team att i ännu högre grad nå sin fulla potential. Till vår hjälp har vi bland annat Susan Wheelans modell IMGD (Integrative Model of Group Development), som är en aktuell och evidensbaserad modell för gruppers utveckling. Med hjälp av det tillhörande självskattningsinstrumentet GDQ® (Group Development Questionnaire) mäter vi var en grupp befinner sig, och därigenom förstår vi ihop med gruppen de olika behoven, ledarens roll och vilka utvecklingsinsatser som behöver genomföras.

Effektiva team som nått de sista stadierna verkar med tydliga roller mot gemensamma mål och tar stort ansvar. Med ett tryggt förhållningssätt till konflikter, stort förtroende för varandra mår individerna bra och arbetet är kreativt.

Forskningen visar till och med att dessa grupper;

– Har nöjdare kunder och chefer inom tjänstesektorn
– Producerar mer varor inom tillverkningsindustrin
– Förvaltar pengar bättre inom finanssektorn
– Har fler överlevande patienter inom intensivvården
– Har elever som presterar bättre på nationella prov inom skolans värld

Tveka inte att kontakta oss för att veta mer hur vi kan hjälpa era team att utvecklas och bli ännu mer effektiva i sin resa mot uppsatta mål.