HR-strateg har en tydlig vision, vi vill vara en etablerad totalleverantör av HR-tjänster som skapar verklig skillnad för medarbetare och ledare. Genom vår affärsidé, drivna av våra värderingar – Professionella, flexibla, engagerade, ödmjuka – tror vi det är möjligt.

Vi är en rekryteringspartner som sätter vår kunds varumärke i fokus. Vår strävan mot en så positiv kandidatupplevelse som möjligt bidrar till att stärka arbetsgivarens attraktionskraft, vilket leder till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet.

HR-strateg erbjuder företag och organisationer konsultinsatser utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv. Vi vill och kan med vår erfarenhet och kompetens bidra med HR-konsultation på alla nivåer – operativ, taktisk och strategisk.

Vi vill hjälpa företag att nå sina affärsmål genom att säkra och utveckla alla delar i både medarbetar- och ledarresan. När vi arbetar med ledarutveckling sker det alltid med utgångspunkt från ledarens verklighet och siktar mot att skapa de bästa förutsättningarna för att organisationen ska nå sina mål.

För att förverkliga ovan erbjuder vi därför följande tjänster:
• Rekrytering
• Strategisk HR
• Ledarutveckling
• Grupputveckling
• Organisationsutveckling
• Interim Management