Adderar extra värde

Tilläggstjänster för rekrytering

Förstärk rekryteringsprocessen

Vi vill finnas där våra kunder behöver oss som mest. Ofta sköter vi hela rekryteringsprocessen men också delar utav den. Vi vill helt enkelt att det ska vara lätt för dig att själv välja bland våra tjänster.

Addera extra värde och trygghet till din rekryteringsprocess genom att välja någon av våra tilläggstjänster.

Från 100 till 50 VD-dagar

Från 100 till 50 VD-dagar

Det brukar heta att du har hundra dagar på dig att göra avtryck och lägga om kurs på skutan när du kommer in som ny VD. 

Som ett komplement vid VD-rekryteringar erbjuder vi en tilläggstjänst med målet att markant korta ner infasningen för den nya VD:n och öka chanserna att snabbt komma in i rollen. Resultatet presenteras muntligt och skriftligt för styrelse/ägare, ledningsgrupp och VD.

 • Intervjuer med styrelse/ägare och ledningsgrupp
  • Historik, nuläge och framgångsfaktorer
  • Framtida möjligheter och utmaningar
  • Förväntningar och krav
 • Tester på ledningsgruppen
  • Kommunikations- och beteendestilar inom gruppen
  • Gruppens mognad (GDQ)
  • Gruppens styrkor och utvecklingsområden
 • Intervjuer med medarbetare
  • Säkerställa rådande kultur och värderingar
  • Medarbetarnas förväntningar på ny VD

 

 

 

Tester och analyser

Ensize

Ensize arbetar med att tillhandahålla analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. Vi använder oss av bland annat Pussel (Disc) , Drivkrafts, team och ledarskapsanalyser.

Läs mer om Ensize

Job Match Talent

Ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper.  Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation och är baserat på arbetsrelaterad psykometri.

Läs mer om Job Match Talent

Bakgrundskontroll

Vid rekryteringssammanhang blir det allt vanligare att genomföra bakgrundskontroller på ett urval av slutkandidaterna. Detta för att göra en objektiv kvalitetssäkring från en helt utomstående part. Att använda sig av bakgrundskontroller ökar tryggheten och minimerar risken för godtyckliga bedömningar och felrekryteringar.

Vi har möjlighet via vår partner genomföra lättare kontroller i form av personalia ekonomisk, juridiska spörsmål. Vi  erbjuder även behov mer fördjupande och omfattande kontroller  vilket är vanligt vid exempelvis chefs och VD tillsättningar.

Digital och objektiv referenstagning

Vi tycker om att agera transparent i allt vi gör, vilket självklart också gäller referenstagningen.

En rekryteringsprocess ska inte behöva dra ut på tiden på grund av av en långsam referensprocess.

Vi använder oss av en digital, webbaserad referenstagning som gör att referenterna får svara när dem själva har möjlighet. Detta är ett säkert sätt för oss att få en tydlig kvalitetssäkring på våra kandidater.

Refapp är ett webbaserat verktyg som ger oss full kontroll över samtliga referenstagningar. Vi har en förkärlek till professionella och strukturerade rekryteringsprocesser vilket verktyget bidrar till.

Läs mer om Refapp

Nyfiken på att veta mer om någon av våra tilläggstjänster?

Kontakta oss direkt