Professionell och objektiv bedömning

Second opinion

Förstärk din egen rekryteringsprocess

Tjänsten Second opinion innebär att vi kompletterar din rekryteringsprocess med vår metod för att säkerställa personliga egenskaper, kompetenser och önskat beteende för den aktuella tjänsten.  Vi identifierar styrkor, utvecklingsområden och får dessutom fram underlag som ger stort värde vid en framtida introduktion av kandidaten ni väljer att anställa.

Second opinion syftar helt enkelt till att minimera risken för kostsamma felrekryteringar.

Säkerställ kandidaten

I både rekryteringsprocesser och utvecklingsinsatser mot organisationer, team och individer arbetar vi med en rad olika verktyg för tester och analyser. Ihop med personliga djupintervjuer och referenstagning fungerar testerna som samtalsunderlag och är en del i den helhetsbedömning som ligger till grund för det slutliga valet av kandidat.

De tester vi använder vid rekryteringssammanhang är:

 • Job Match Talent (JMT)
 • Job Match Talent (logic)
 • Ensize (DISC)

Nyfiken på att veta mer om test?

Läs mer

Second opinion

När är det läge för Second opinion?

 • När du vill ha en utomstående professionell bedömning av en/flera kandidater.
 • När du vill säkerställa att kandidaten har rätt kompetenser för uppdraget.
 • När du vill addera personlighets och begåvningstestester till din egen rekryteringsprocess

Behöver du förstärkning?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Komplett rekrytering

  Behöver du ett bollplank genom rekryteringsprocessen?

  Läs mer