Ledarutveckling med sikte på affärsmålen

Det är oerhört stimulerande att få hjälpa lokala organisationer, ledare och medarbetare att lyckas genom att förstärka det operativa, taktiska och strategiska HR-arbetet.

Det känns spännande att som konsult på HR-strateg få använda min erfarenhet av att bygga och utveckla en affärsdriven och verksamhetsnära HR- och utbildningsfunktion. Oavsett om man är ett nationellt miljardbolag eller ett mindre entreprenörspräglat familjeföretag så kommer ett målmedvetet fokus på att utveckla ledarskap och medarbetarskap vara en framtida framgångsfaktor.

I min tidigare roll som HR- & Utbildningschef på Intersport Sverige har jag dessutom arbetat med rekrytering av både specialister och chefer på olika nivåer sedan 2004. Kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser siktar på att hitta rätt kandidat som matchar både företagets värderingar och kompetenskraven på den aktuella tjänsten.

I grunden har jag en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på ledarskap, rekrytering och strategisk kompetensutveckling. Genom åren har jag även certifierats och deltagit i en rad ledar-, mentor- och coachutbildningar. Bor tillsammans med min fru Jenny och våra 3 barn i Hovslätt. På fritiden är jag ideellt aktiv som innebandytränare och jag arbetar även med ledarträning och styrelsearbete.