Vårt team

Det är vi som är HR-strateg

HR-konsultation samt Ledar- och grupputveckling

För mig är det en stor förmån att stötta och utmana ledare att ta sig framåt mot sin fulla potential. Såklart är det även med stor ödmjukhet jag tränar ledare, för jag vet hur ovärderligt ett framåtriktat och empatiskt ledarskap är. Är helt övertygad att ett målmedvetet fokus på att utveckla ledarskap och medarbetarskap är en framgångsfaktor för alla koncerner och bolag – stora som lite mindre.

På HR-strateg får jag använda min erfarenhet att som HR-chef bygga och utveckla en affärsdriven och verksamhetsnära HR- och utbildningsfunktion. Ett HR-arbete med värdeskapande och förankrade processer för ledare och medarbetare skapar en ovärderlig trygghet, kvalitetssäkrar verksamheten och stärker konkurrenskraften. Vi möter behoven både utifrån ett strategiskt och operativt perspektiv.

I grunden är jag utbildad ekonom med inriktning på ledarskap, rekrytering och strategisk kompetensutveckling. Eget chefskap i mer än 13 år, aktivt ledarskap idag, samt ständigt lärande och kontinuerliga utbildningar är avgörande för att jag ska kunna bidra med värde och göra skillnad.

Viktor Fransson

Rekrytering

Det är givande att dagligen få möjlighet att stödja verksamheter inom rekrytering där jag aldrig tummar på kvalitén.

Jag är en ärlig och drivande samarbetspartner som vill vara med på den utvecklingsresa våra kunder går igenom idag och i framtiden.

Med bakgrund inom bland annat produktion och försäljning har har jag god insikt och förståelse för olika branscher och har ett starkt nätverk av ledare och specialister som jag kontinuerligt underhåller och utvecklar. Det i kombination med djup kunskap inom digitala sökverktyg och en förkärlek till smart marknadsföring  gör att jag med träffsäkra metoder lokaliserar er nästa medarbetare.

Vi lyckas att skapa värdefulla samarbeten tack vare vår långsiktighet och vilja att få göra skillnad. Både för den enskilde individen och organisationen.

Elin Andersson

Interim Management

Med passion för verksamheten, medarbetaren och resultatet.

Jag vill bidra med min erfarenhet, kunskap och passion från det större internationella industriföretaget till det mindre ägarledda bolaget.

Jag vill dessutom fortsätta arbetet med att utveckla och vårda det ovärderliga kontaktnät som jag har byggt upp under mina 25 år från näringslivet och branschen.

Med mitt engagemang, min kunskap och genom att vara ett stöd för människors utveckling vill jag bidra till att du som ägare, VD eller chef/medarbetare når det centrala – dina mål.

Henrik Hallström

VD

Under mina 14 år i branschen har jag haft förmånen att arbeta med ett stort antal spännande koncerner och företag i Sverige och Skandinavien.

Att bidra till affärsnytta och resultat genom möten med människor och träffsäkra insatser är för mig oerhört motiverande.

Från ett ledarperspektiv är min stora drivkraft att skapa starka och dynamiska team där medarbetaren ges möjlighet att växa och utvecklas som människa och i sin yrkesroll. Min övertygelse är att starka och hållbara  team vilar på en gemensam värdegrund där medlemmarna samtidigt har olika personligheter och beteenden – då skapas dynamik och framåtriktad energi.

Att vi dessutom kan skratta och ha roligt på vägen ser jag som en självklarhet.

Joakim Skirhammar