Ägare

HR-strateg i Jönköping AB ingår i den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har HR-strateg i Jönköping AB en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen besök www.simonssongruppen.se