Vision – vi vill skapa verklig skillnad

HR-strategs vision berättar att vi vill vara en etablerad totalleverantör av HR-tjänster som skapar verklig skillnad för medarbetare och ledare. Vi ser att HR är hela bolagets angelägenhet, ledare och medarbetare, och utifrån det helhetsperspektivet stöttar vi våra kunder utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv. För oss är det viktigt att en insats från HR-strateg ska vara värdeskapande och bidra till att våra kunders affärsmål uppfylls.

Vår affärsidé är att HR-strateg erbjuder företag och organisationer konsultinsatser utifrån ett brett och heltäckande HR perspektiv. Det levererar vi genom följande 3 områden:
– Vi bidrar med ledarutveckling med sikte på kundens affärsmål
– Vi är en rekryteringspartner med kundens varumärke i fokus
– Vi arbetar med HR-konsultation på alla nivåer – operativt, taktiskt och strategiskt
Våra insatser bidrar till att stärka arbetsgivarvarumärket hos våra kunder vilket leder till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet.


HR-strateg har starka och långsiktiga ägare med Simonssongruppen och vi ser det som en fantastisk möjlighet att få vara del av en spännande företagsgrupp med sunda värderingar, utpräglat entreprenörskap och en händelserik vardag.
Vår bransch bygger på relationer och kontakter, därför ser vi att vårt och Simonssongruppens gemensamma nätverk blir en betydande tillgång för våra kunder och kandidater.