Vi ska bidra till affärsmålet

Vår ambition är att möta marknadens växande krav på HR. Vi lever i en föränderlig värld och vi vill hela tiden utvecklas för att följa, och ibland leda, utvecklingen inom HR.

Vi ser HR som en helhet där vi stöttar våra kunder utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv och för oss är det viktigt att en insats från HR-strateg ska vara värdeskapande och bidra till våra kunders affärsmål.

HR-strateg har starka och långsiktiga ägare och vi ser det som en fantastisk möjlighet att få vara del av en spännande företagsgrupp med sunda värderingar, utpräglat entreprenörskap och en händelserik vardag. Vår bransch bygger till stor del på kontakter och vi ser att vårt och Simonssongruppens gemensamma nätverk blir en betydande tillgång för våra kunder och kandidater. HR-strateg har dessutom en tydlig vision, vi ska bli Smålands ledande konsultbyrå inom HR.

Vår vardag vill vi ska genomsyras av professionalism, humor och värme. På vårt nyrenoverade kontor mitt i Jönköping (Parkgatan 2) skapar vi tillsammans ett klimat där vi presterar vårt yttersta samtidigt som vi helt enkelt har kul på jobbet.