Med fullt engagemang lyfter vi ledare

Workshops

En workshop ger inspiration och kan vara startskottet på resan att gå vidare som ledare

Att regelbundet mötas som ledare med sikte på att ännu bättre lyckas i det viktiga uppdraget att leda sina medarbetare har i flera sammanhang blivit ett nav för internt lärandet och reflektion.

Ledarforum som på ett uthålligt och konsekvent sätt byggs med syfte att lyfta de faktiska utvecklingsbehoven hos ledarna är en strategisk framgångsfaktor. Dessutom uttrycker flera ledare vi möter att det sociala stödet och nätverkandet innebär att man tar sig fram i vardagen på ett tryggare och roligare sätt tillsammans.

I dialog med våra kunder identifierar vi önskemål, utvecklingsbehov och mål. Efter det bygger vi en workshop i linje med överenskommen omfattning.

Workshops för ledare på olika sätt

Workshops på ledarforum är bara ett exempel på hur HR-strateg kan arbeta med ledare.

Vi har de senaste åren även medverkat i allt från ledarfrukostar, ”lunch & learn”, del av ledningsgruppmöten, inspel på kick-off:er, till ledarnätverk, trainee-program, VD-träffar och affärsplaneprocesser.

Gemensamt i de olika workshops vi genomför är att vi med stort engagemang, full interaktion, noggranna förberedelseuppgifter och reflekterande efterarbete vill skapa en stor delaktighet med sikte på verklig skillnad. Skillnaden tror vi blir som störst när djupa insikter omvandlas till avsikter och konkreta handlingar.

Nike har ju myntat det oslagbara ”Just do it”, och vi tror verkligen på att det är där hemligheten ligger. Att undanröja hinder, stötta varandra, och ta åtminstone ett steg i den riktning man innerst inne vill och bestämt sig för.

Workshops

Workshops kan handla om:

  • Coachande ledarskap
  • Tydligt ledarskap genom att klargöra förväntningar och arbeta med feedback.
  • Leda olika generationer
  • Bygga och leda effektiva team
  • Värderingsdrivet ledarskap
  • Full Range Leadership Model – hur leder vi effektivt?
  • Ledarträning i olika HR-processer

Vi ser fram emot nästa ledarforum..

”Vi startade upp ett långsiktigt arbete inom företaget kring ledarskap för att få ledare av världsklass. En heldag utanför kontoret med alla som har någon form av ledande roll utan att för den skull vara tvungen att ha personalansvar. Vi lyckades med att sätta fokus på ledarskap, komma närmare varandra, få både personliga insikter och gemensamma värdegrunder kring ledarskap. Innan workshopen fick vi en del frågor att tänka till på innan för att komma i rätt mood. Dagen innehöll bl a självskattningar och gruppdiskussioner kring hur man agerar som förebild, dåliga ledarbeteenden och önskade ledarbeteenden. Olika sätt att leda arbetades igenom med fokus på det transformerande ledarskapet. Vi hade också med oss en del frågor som medarbetarna hade svarat på kring oss som ledare vilket var värdefullt inputmaterial. Utöver gedigna förberedelser så var HR-strateg smidiga i sin anpassning när diskussioner eller tid sprang iväg åt fel håll. Vågar påstå att alla fick med sig ett antal insikter och förbättringsområden. Märks att HR-strateg har stor erfarenhet av ledarforum likt detta, de är duktiga på att skapa entusiasm och engagemang för alla som var med. Ser framemot nästa steg och ledarforum!”

Christian Myhrberg, VD – HRM Software

Individuell ledarträning

Vill du gå från tanke till handling med ditt ledarskap?

Läs mer om Individuell ledarträning