Från tanke till handling

Individuell ledarträning

Ledarskapsarenan

Ledarskapsarenan

Det räcker inte med positivt tänkande, det krävs också positivt görande. Framgångsrikt ledarskap, från tanke till handling – varje dag!

Är du villig att investera din tid och arbeta helhjärtat med din ledarutveckling?

Vi arbetar med ledarträningsprogrammet Ledarskapsarenan, en individuell och långsiktig ledarträning i din egen vardagsmiljö. Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag – att genom goda relationer skapa resultat i organisationen!

Programmet berör bland annat följande delar

  • Ledarskap och inflytande
  • Målstyrning och fokusering
  • Feedback, motivation och kommunikation
  • Prioritering och delegering

Ledarträningen genomförs under 8 månader och baseras på självstudier inom aktuell teori, analyser och personlig coachning. Programmet bygger vidare på aktiviteter i vardagen med kollegor, närmsta ledare och medarbetare.

Lead Foward – framåtriktad ledarutveckling med avstamp från verkligheten

Lead Foward – framåtriktad ledarutveckling med avstamp från verkligheten

Lead forward är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av framåtriktad feedback som brukar benämnas feedforward.

Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Utifrån prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet, arbetar vi fram en konkret handlings- och aktivitetsplan.  Den ledarskapsmodell som ligger till grund för Lead Forward är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Läs mer om Lead Forward

Ledarskapsarenan

Det som gör skillnad

  • Kunskap genom tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet
  • Egen reflektion, mätningar och analyser som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet
  • Träning i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!
  • Personlig ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå

Är du intresserad av att ta en närmare dialog hur individuell ledarträning kan ta ditt eller dina chefers ledarskap till en ny nivå?

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]

Vad Ledarskapsarenan har gett mig..

”Ledarträningen via Ledarskapsarenan är ett utmärkt sätt att få nya verktyg för att utvecklas till en bättre ledare. Jag kommer att ha stor nytta av mina nya kunskaper och de konkreta steg jag tagit i mitt ledarskap under programmet. Det är ett aktivt forum, där vi kan ventilera verkliga händelser och koppla dem till kursinnehållet. Att programmet är individuellt gör att fokuset blir fullt ut just på mina utmaningar och min ledarvardag. Materialet är pedagogiskt och de olika kapitlen har en röd tråd där kunskapen byggs på för att skapa en helhet. Innehållet gör avstamp i tydlig forskningsgrund och man kan lätt koppla ihop det med de dagliga utmaningar man ställs inför som ledare. Ledartränaren på HR-strateg är mycket engagerad, det märks att han verkligen brinner för att utveckla framtidens ledare.”

Tommy Kreivi Sandell, VD – Acticon