Maximal effekt byggt på era behov

Anpassade ledarprogram

Vi utgår från era mål och behov

Vi utgår från era mål och behov

Vi har lång erfarenhet av att bygga individuella ledarprogram!

Tillsammans med er formar vi både process och innehåll med målet att uppfylla era behov, möta era utmaningar och fokusera på era mål.

Konkret så handlar det om att identifiera nuläget och enas om vilka utvecklingsbehov som finns. Baserat på nuläget sätter vi gemensamma beteende- och lärandemål för kommande insatser och med det i sikte bygger vi process och innehåll.

Möjligheter till övning i vardagen, chefer som sätter rätt förväntningar samt kollegor som stöttar och engagerar sig är avgörande komponenter i en lyckad utbildningsinsats.

Ledarprogram som gör skillnad

Vi bygger våra utbildningar – online eller fysiskt – på aktuell forskning om Transfer of training.

Vi vill med några grundläggande principer, metoder och digitala verktyg göra allt för att maximera effekterna av våra olika utvecklingsinsatser.

Viktiga komponenter som vi ser gör skillnad är exempelvis tydliga beteende- och lärandemål, digitala mikroträningar inför utbildningstillfällena, hög interaktion och vardagsnära träning, digital repetition samt närmsta ledarens involvering från början.

 

Anpassade ledarprogram

Exempel på innehåll

  • Coachande ledarskap
  • Tydligt ledarskap genom att klargöra förväntningar och använda feedback
  • Bygga och leda effektiva team
  • Att känna- och leda sig själv för att därefter leda andra
  • Full Range Leadership Model – hur leder jag effektivt?
  • Ledarträning i olika HR-processer – utv samtal, lönesamtal, rekrytering, arbetsmiljöarbete etc.

Vi byggde ett anpassat program för våra produktionsledare..

”Vi på Emballator Ulricehamn tog initiativ till att bygga ett ledarprogram för våra produktionsledare med syfte att stärka ledarskapet och modet att verka som chef. Vi ville verkligen utrusta cheferna med praktiska verktyg för att kunna leda tryggt samt tydliggöra och följa upp förväntningar på sina medarbetare. En annan ambition var att lyfta kunskapsnivån och förståelsen för motivation och ledarskap.

Tillsammans med HR-strateg arbetade vi fram tydliga beteende- och lärandemål för utbildningen, som även genomförde intervjuer med ledare och medarbetare innan utbildningen. Programmet var uppbyggt kring 2 separata heldagar med övningar i ett digitalt verktyg emellan. Utbildningsdagarna varierades med teori och övningar vilket var givande. Gruppen var inte så stor och med många mindre gruppövningar i olika konstellationer blev det dynamiska och avslappnade samtal. Ett stort mervärde var att ledargruppen lärde känna varandra bättre och då kunde stötta varandra även i vardagen.

Mest värdefullt upplevde jag var övningarna, både på själva utbildningsdagarna men också mellan träffarna. Den digitala coachen ”Fredde” var mycket bra då det vi övat inte glömdes bort när man kom hem, alla blev påminda om vad man bestämt sig för att göra och utveckla, och alla hjälptes åt att stötta varandra.”

Albertina Bohlin, HR-chef – Emballator Ulricehamn