Vi brinner för ledarskap!

Det har sagts att allt handlar om ledarskap. Ledarskapet finns till för medarbetarna och är en avgörande framgångsfaktor i alla organisationer.

Ledarskap handlar om mycket mer än en titel eller en formell position, det handlar om förtroende och relationsbyggande.

Ledarskap är en färskvara och ingen ledare kan bli fullärd. Såväl nya som erfarna ledare behöver hela tiden utvecklas. Vi möter varje vecka ledare på olika nivåer där vi bidrar med anpassade utvecklingsinsatser. Ambitionen är att förstärka och fylla på din verktygslåda så att du i ännu högre grad bidrar till att människor växer i din omgivning och att ni tillsammans når era mål.

Ledarskap, ledarskapsutveckling & ledarträning i Jönköping

Ledarutveckling genom noggrant designade träningsprogram

Vi bygger våra utbildningar – online eller fysiskt – på aktuell forskning om Transfer of training.

Tillsammans med er hittar vi en process och ett innehåll som anpassas efter era individuella behov, utmaningar och målsättningar. För oss är det viktigt att göra allt för att maximera effekterna av våra insatser. Det handlar bland annat om:

 • Tydliga beteende- och lärandemål
 • Digitala mikroträningar med filmer, reflektionsövningar, skattningar och andra uppgifter före själva utbildningstillfället
 • Hög interaktion och vardagsnära träning tillsammans med övriga utbildningsdeltagare i mindre grupper
 • Digitala påminnelser, repetition och reflektion
 • Involvera Närmsta ledaren från början

Ledarutveckling

Detta får du

 • Skräddarsydda hel- eller halvdagar med flera moduler över längre tid
 • Individuell och långsiktig ledarträning genom programmet Ledarskapsarenan
 • Kontinuerliga workshops i en ledningsgrupp eller andra ledarforum
 • En tydligt utformad plan för reflektion, stöttning, förberedelser och uppföljning

Hej!

Är du nyfiken på mer information eller intresserad av att ta en närmare dialog om ledarutveckling i ditt bolag? Kontakta mig så berättar jag gärna mer.

  Kunder i urval

  HR-strateg var delaktiga i vår förändringsresa..

  ”Vågar du vara långsiktig när det krävs snabba resultat? Under mina år som varuhuschef och VD i en stor tysk organisation har nyckeln till framgång varit ett förändrat ledarskap, mitt eget och mina ledares. Vi har haft ledarskapsdagar och individuell coachning med HR-strateg som med sin skarpa förmåga och varma hjärta i allra högsta grad har varit delaktig i vår förändringsresa. Jag hade aldrig anat att ledarskap skulle ha såna effekter på vår organisation. Våra medarbetarundersökningar sköt i höjden, till Sveriges bästa omsättningstillväxt och marginal och vi fick vårt bästa inventeringsresultat nånsin.”

  David Storm, Varuhuschef & VD – Media Markt Jönköping

  Workshops

  Ledarutveckling tillsammans

  Läs mer om våra workshops