Vi erbjuder dig interimschefer inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Uppdragsgivare

Vi får flera frågor om Interim Management i regionen

Vi får flera frågor om Interim Management i regionen

Vad innebär Interim Management?

Utan att komplicera det hela så bygger det på att du som ägare, vd eller chef har ett temporärt eller unikt behov och behöver en partner som snabbt förstår din miljö och matchar rätt person till ditt uppdrag.

Vem vill bli interimschef och hur ser ert nätverk ut?

Det är operativa ledare som snabbt går in hos dig och får jobbet gjort. Det är erfarna och hängivna människor som främst driver sin verksamhet i eget bolag. De är sina egna arbetsgivare och får sina uppdrag från oss på HR-strateg. I enstaka fall anställer vi interimschefen under interimsperioden.

Vilken är HR-strategs målgrupp?

Målgruppen vi jobbar med är alla roller utifrån en verksamhets ledning. Från VD till ledningsgrupp eller roller i direkt anslutning till högsta ledningen.

När kan jag använda mig av Interimschefer?

 • När det krävs flexibilitet
 • Ledarskaps- och kompetensförsörjning
 • Vid plötslig kompetensbrist
 • Etablering av nya verksamheter eller start-ups
 • Plötslig förlust av ledande befattningshavare genom avgång, avsked eller sjukdom
 • Vid omorganisationer eller omstruktureringar
 • Turnaround-uppdrag
 • Styrning av ledning och personal vid implementering av ny teknik, nya metoder eller nya processer
 • Anställningsstopp
 • Upprätthålla verksamheten under tiden då du rekryterar

Uppdragsgivare

Leverans och kostnad

 • Ett personligt möte inom 24 timmar för att gå igenom uppdragsbeskrivningen, därefter presenteras en lösning inom 5 arbetsdagar
 • Varje uppdrag har två kunder – Uppdragsgivare och interimschefen
 • Tydlig metodik för kvalitetssäkring och uppföljning – från start till genomförande och avslut
 • Utan vare sig kostnader för uppstart eller avveckling betalar du som uppdragsgivare enbart för utfört arbete
 • En erfaren konsult medför kort startsträcka omedelbar effekt. När uppgiften och uppdraget är avslutad eller ditt behov förändras, avslutas uppdraget.

Vi berättar gärna mer om hur våra Interimschefer kan bidra till att uppfylla dina bolagsmål.