Interimslösningar på kritiska och komplexa affärsutmaningar

Interimschefer

Utvecklas tillsammans med oss

Vi erbjuder dig kritiska och komplexa affärsutmaningar inom såväl privat som offentlig verksamhet. Vårt nätverk består i huvudsak av  roller inom ledningsgruppen eller roller i direkt anslutning till högsta ledningen.

Vi ingår i en privatägd entreprenörsdriven koncern vilket innebär stora möjligheter för dig att få vara en del av ett spännande och utmanande nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher. Med våra värderingar som grund vill vi skapa ett klimat där vi presterar vårt yttersta samtidigt som vi tillsammans utvecklas och adderar värden till varandra.

 

Vi erbjuder dig ett tryggt och närvarande samarbete där vi värdesätter kontinuerliga dialoger. Med vår erfarenhet och kunskap från näringslivet bidrar vi gärnamed råd till dig innan, under och efter genomfört uppdrag. Som interimschef hos oss kan du erbjudas en certifiering i Ledarskapsarenan, vårt ledarprogram som bidrar till att kontinuerligt utvecklas för att vara bättre rustad för att klara ditt uppdrag – att skapa resultat!

Gå med i vårt nätverk av Interima chefer

Vi är stolta över vårt professionella nätverk av Interimschefer med erfarenhet av såväl mindre ägarledda bolag som större internationella koncerner.

Gå med i nätverket

Hej!

Henrik Hallström heter jag. Kontakta mig eller mina kollegor så berättar vi mer om vårt nätverk.