Interim Management

I dagens intensiva företagsklimat gäller det att ha en flexibel organisation som agerar snabbt och effektivt på förändringar, hot och möjligheter.

Sammantaget ställer detta höga krav på flexibla lösningar för dig som ägare, styrelsemedlem, VD eller HR-chef.

Vårt nätverk består idag av operativa och hängivna ledare med förmåga att snabbt analysera läget och påbörja ett uppdrag.  Ledaren bidrar med råd, kunskap och erfarenhet samt tillför ny energi, kompetens och perspektiv – oavsett bransch.

För oss är det viktigt med ett välbefinnande såväl på jobbet som i det privata. Vi vill därför även bidra till ett klimat där vi utvecklas och adderar värden för varandra.

 

Interim Management

Detta får du

  • Tillgång till vårt unika nätverk av interimschefer med erfarenhet från såväl mindre ägarledda bolag som internationella koncerner
  • Regionalt partnerskap där vi bidrar med erfarenhet av ledarskapsförsörjning och lokala nätverk
  • En gemensam arena där du som uppdragsgivare och interimschef kan mötas och addera värden för varandra
  • Indirekt delaktighet i en privatägd och entreprenörsdriven koncern

Hej!

Henrik Hallström heter jag. Kontakta mig så berättar jag mer om hur våra interimschefer kan bidra till att uppfylla dina bolagsmål eller om att ingå i vårt nätverk.