HR-strateg

Vår ambition är att möta marknadens växande krav på HR. Vi lever i en föränderlig värld och vi vill hela tiden utvecklas för att följa, och ibland leda, utvecklingen inom HR.

Vi ser HR som en helhet där vi stöttar våra kunder utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv och för oss är det viktigt att en insats från HR-strateg ska vara värdeskapande och bidra till våra kunders affärsmål.

Ett av målen för HR-strateg är att bli en ledande aktör inom rekrytering av chefer och specialister samt interim management. Vår bransch bygger till stor del på kontakter och vi ser att vårt och Simonssongruppens gemensamma nätverk blir en betydande tillgång för våra kunder och kandidater.