Kan vara verkningslöst eller betyda allt

Kultur- och värderingarbete

Grupp sitter i soffa

Att bygga en stark företagskultur är en resa

Tydliga värderingar som bygger en stark och positiv kultur hjälper både ledare och medarbetare framåt i allt från strategigenomföranden till dagliga beslut.

Värderingar som lever i relationerna bygger en identitet och ett tydligt arbetsgivarvarumärke, vilket är en viktig faktor för att kunna attrahera kompetens idag och i framtiden.

Vi ser att bolag som har lyckats med att leva sina värderingar upplever högre medarbetar- och kundnöjdhet, bättre samarbete och får mer förändringsbenägna medarbetare. Finns dessutom undersökningar som visar på positiva samband för både avkastning och lönsamhet när värderingar genomsyrar och på allvar påverkar beslutsfattande.

 

Trovärdigt när det byggs inifrån och ut

För att få effekt av ett värderingsarbete är det viktigt att medarbetarna och ledarna går i takt.

Trovärdigheten och genomslagskraften i ett värderingsarbete bygger på att det görs inifrån och ut, det börjar med andra ord inte med affischer på väggarna. Vår metodik bygger på att medarbetarna och ledningen själva, med tydlig projektledning från HR-strateg, arbetar fram de kärnvärden som blir bolagets fundament och man identifiera sig med.

Det skapas en tydlig och långsiktig processplan med olika stop innehållande workshops, samtal, hög interaktivitet, prioriteringar, modelleringar, lansering och uppföljningar. Involveringen av medarbetarna i processen är A & O.

Hur får vi värderingarna att fastna?

Hur får vi värderingarna att fastna?

För oss är det viktigt att värderingsarbetet leder till mycket mer än bara fina ord. Vår målsättning är att det ska fastna. Grunden är att alla medarbetare och ledares beteenden ska formas ur bolagets gemensamma värdegrund.

Utöver det är ambitionen att värderingarna ska vara vägledande för strategier och beslut, och något som dagligen präglar dialoger och feedback. En viktig del för att få effekt, långsiktighet och kontinuitet av ett värderingsarbete är att lyfta in det fullt ut i prioriterade HR-processer, såsom exempelvis:

 • Rekryteringsprocessen med tillhörande delar såsom kravprofil, annonsmallar, och intervjustöd
 • Introduktionsprogram och rollbeskrivningar
 • Temperaturmätningar och medarbetarundersökningar
 • Löne- och utvecklingssamtal
 • Utbildningar och kompetensutveckling

Värderingsarbete

Nycklar för ett lyckat värderingsarbete

 • Formulera ihop och tillsammans hela bolaget
 • Gör det levande genom verkliga beteenden
 • Ledare behöver agera som förebilder och leva som de lär
 • Använd medarbetare, kulturbärare, som modeller och exempel på hur ni vill att värderingarna ska ta sig uttryck

Är du nyfiken på mer information eller intresserad av att ta en närmare dialog om kultur- och värderingsarbete?

  Värderingsarbetet blev en stadig grund i vår tillväxt..

  ”Efter en period av snabb organisk tillväxt gjorde vi ett förvärv och på kort tid växte en liten och stark grupp av åtta personer till en organisation med över 30 medarbetare. För att inte tappa bort oss själva och vilka vi är på tillväxtresan initierade vi ett kultur- och värderingsarbete. Vi startade arbetet under en kick-off och det fortsatte sedan i olika former under ett års tid. Resultatet mynnade ut i fyra värdeord med tillhörande beskrivningar, något som jag tror alla kunde identifiera sig med. Dessa används dagligen i både interna och externa perspektiv. För mig var det viktigaste i processen att få med alla medarbetare på tåget från början. Alla skulle känna att de var delaktiga i resultatet av arbetet. Det blev också ett viktigt styrmedel som hjälpte oss att fatta beslut, små som stora, enkla som svåra. HR-strateg ledde arbetet på ett strukturerat och professionellt sätt som var både inspirerande och influerande. Resultatet hoppas jag blev något som kommer att bestå i Advisorgruppen och Jönköpingsbostäder över tid, även om människorna på ett naturligt sätt efter hand byts ut.”

  Viktor Friberg, tidigare VD – Advisorgruppen & Jönköpingsbostäder