Grunden för det strategiska HR-arbetet

Operativ HR

Ordning i det operativa arbetet lägger grunden för det strategiska

Operativt HR-arbete kännetecknas ofta av det verksamhetsnära löpande arbetet. Här byggs bra och tydliga rutiner och processer som ligger som en stadig grund i bolagets fortsatta strategiska arbete.

Vi vet alla som arbetar med människor att det ena ärendet inte är det andra likt, just därför är det bra att ha tydliga och väl förankrade processer att hålla sig i. Genom att ha tydliga HR-rutiner och HR-processer minskar sårbarheten för verksamheten, sparar tid och underlättar vid introduktion av nya medarbetare. Det skapar en likvärdighet och det blir tydligt, effektivt och enkelt för alla medarbetare att göra rätt.

Operativ HR

Vad kan vi hjälpa till med i praktiken?

  • Styrande dokument (policy-riktlinjer-rutiner)
  • Personalhandbok
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Lönekartläggning
  • Delar i personalarbetets årshjul (utvecklingssamtal-lönesamtal-medarbetarundersökning)
  • Introduktionsprogram och utbildningar

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.