En möjlighet att arbeta med rätt saker

HR-audit

Vi hjälper er att ta nästa steg inom HR

Genom effektiva och tydliga processer kommer en ökad lönsamhet för bolaget och en positiv medarbetarupplevelse.

Genom att kartlägga era HR-processer får ni en tydlig bild av HR-områdets alla delar både på en övergripande och detaljerad nivå. Vi säkerställer att ert HR-arbete ligger i linje med organisationens behov och resulterar i ett mer värdeskapande HR.

Efter genomförd kartläggning, analys och föreslagen handlingsplan så arbetar vi tillsammans med bolaget fram en HR-plan för hur vi kan jobba med de olika utvecklingsområdena och bidra till att målen uppfylls i ännu högre grad framåt. Det kan handla om insatser på såväl operativ, taktisk som strategisk nivå.

Processen

 • Kartläggning av nuläget
  • Intervjuer av nyckelpersoner
  • Inventering av befintligt material
  • Översyn av nuvarande processer och system
 • Analys av vad som saknas och vad som behöver utvecklas
 • Muntlig och skriftlig rapport med identifierade förbättringsområden
 • Beslut om prioriterade utvecklingsområden och konkret handlingsplan
 • Genomförande av handlingsplan med tillhörande aktiviteter

Vill du veta mer?

Kontakta oss direkt så sätter vi upp en plan tillsammans.