Engagemang och lönsamhet

Ett proaktiv, strategiskt och verksamhetsnära HR-arbete är idag en framgångsfaktor för alla bolag oberoende av storlek och bransch.

Tydliga HR-processer riktade av en strategi och tydliga affärsmål kommer att bidra till ökat engagemang, välmående, lönsamhet och ett attraktivare arbetsgivarevarumärke.

HR-arbete bedrivs på flera nivåer med både långsiktiga och kortsiktiga strategier.

Vi anpassar oss efter ert behov

Vi anpassar oss efter ert behov

Upplägget gällande omfattning kan se väldigt olika ut och vi arbetar tillsammans fram det bästa upplägget för er verksamhet.

HR på deltid

Hos mindre företag som saknar HR-funktion blir vi ofta en del av ledningsgruppen och förväntas driva företagets HR-frågor. Det kan ske som antingen HR-chef eller HR business partner på deltid under varierad längd.

Täcka en vakans på HR-funktionen

Hos företag som ställs inför vakanser vid exempel föräldraledigheter, sjukfrånvaro eller avslut kan vi täcka upp behovet i lite större omfattning under en kortare tid så man inte tappar fart i sitt pågående HR-arbete.

HR-projekt

Vi är ständigt inne i olika HR-relaterade projekt och genomför hela eller delar av dem tillsammans med er verksamhet. Det kan exempel röra sig om att genomföra en lönekartläggning, sätta upp en ny process kring arbetsmiljöarbetet, introduktion, utvecklingssamtal eller genomföra en medarbetarundersökning.

Stöd när det behövs

När det behövs ett bollplank finns vi som en speaking partner. Vi hjälper er exempelvis att navigera i arbetsrätten, förhandlingar och svåra samtal när behovet dyker upp.

HR-konsultation

Detta får du

  • Personligt engagemang och en nära partner
  • Flexibla lösningar som passar just din verksamhet
  • Hög kompetens inom både operativ och strategisk HR i olika branscher
  • Bred och lång erfarenhet av att stötta och coacha ledare i HR-frågor

Hej!

Nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa er med att utveckla och stötta i ert personalarbete, operativt och strategiskt?

    Kunder i urval