Aktuell och evidensbaserad modell för gruppers utveckling

Modell & mätning

Modellen – IMGD

Byggt på aktuell forskning och våra egna erfarenheter av ledarskap, chefskap, arbetsgrupper och ledningsgrupper vill vi hjälpa era team att i ännu högre grad nå sin fulla potential.

Till vår hjälp har vi bland annat modellen IMGD (Integrative Model of Group Development), som är en aktuell och evidensbaserad modell för gruppers utveckling.

Den är utvecklad av den kända psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan. IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, där en grupp kan röra sig mellan olika steg och även vara uppdelad i olika subgrupper.

De fyra huvudstegen kännetecknas av olika beteenden och olika behov i gruppen.

  1. Tillhörighet & trygghet
  2. Opposition & konflikt
  3. Tillit & struktur
  4. Arbete & produktivitet

Mätningen – GDQ

Med hjälp av självskattningsinstrumentet GDQ® (Group Development Questionnaire) mäter vi i vilken fas en grupp befinner sig. Därigenom förstår vi ihop med gruppen deras utvecklingsbehov, ledarens roll och vilka utvecklingsinsatser som behöver genomföras. Därefter arbetar vi tillsammans med gruppen fram vilka olika utvecklingsinsatser som behöver genomföras.

Effektiva team som nått de sista stadierna verkar med tydliga roller mot gemensamma mål och tar stort ansvar. Med ett tryggt förhållningssätt till konflikter, stort förtroende för varandra mår individerna bra och arbetet är kreativt. Det märks i organisationen helt enkelt.

Grupputveckling i Jönköping

Effektiva team

Forskningen visar att grupper som utvecklats till effektiva team:

  • Har nöjdare kunder och chefer inom tjänstesektorn
  • Producerar mer varor inom tillverkningsindustrin
  • Förvaltar pengar bättre inom finanssektorn
  • Har fler överlevande patienter inom intensivvården
  • Har elever som presterar bättre på nationella prov inom skolans värld

Dessutom är det fastställt att effektiva team har mindre emotionell utmattning, mindre upplevd stress i nuet, högre arbetstillfredsställelse och bemästrande av arbetssituationen. De tenderar dessutom ha medlemmar med lägre sjukskrivningsfrekvens.

Vill du veta mer om hur vi kan mäta ditt teams effektivitet?