Grupputveckling som ger effekt

Utvecklingsinsatser

Gör skillnad

Vi har lång erfarenhet av olika utvecklingsinsatser för ledningsgrupper, arbetsgrupper och andra team.

Vår verktygslåda matchar olika teams utvecklingsbehov och vi planerar och genomför vår insats i nära dialog med ledare och teamet. Tillsammans är ett nyckelord.

Goda relationer, tillit och insikter i varandras beteenden är en grundbult för att få team att fungera, där börjar alltid våra insatser i någon form.

 

Mer än inspiration

Självklart är positiv energi och stort engagemang en viktig del i våra teamutvecklande insatser. Det skapar både en trygghet och en vilja för teamets medlemmar att öppna sig och anta utmaningar framåt.

Likt våra ledarprogram bygger vi vår teamutveckling på aktuell forskning om Transfer of training. Vi vill med några grundläggande principer, metoder och digitala verktyg göra allt för att maximera effekterna av våra olika utvecklingsinsatser. Det handlar bland annat om att sätta upp tydliga beteende- och lärandemål, förberedelser innan man möts, workshops och interaktion i ännu mindre grupper, reflektion och repetition efter man setts och ledarens involvering hela vägen.

Upplevelsebaserat lärande ger bäst effekter. Studier visar att insatser såsom workshops, simuleringsövningar och träning under arbetet har påtagliga effekter på både teamarbetet och de faktiska prestationerna oavsett om teamen är nytt eller har arbetat tillsammans under en tid.

Ledningsgrupper

Forskning visar att en onödigt stor andel ledningsgrupper överlag fungerar betydligt sämre än vad man skulle kunna önska.

Vi arbetar varje månad med teamutveckling och med forskningen som bakgrund är vi med och utvecklar olika ledningsgrupper i sitt oerhört viktiga och något komplexa uppdrag.

 

Utvecklingsinsatser

Några konkreta utvecklingsinsatser

 • Ledningsgrupp – program över 3 månader innehållande både fysiska och digitala aktiviteter.
 • Utvecklingsteam – årliga GDQ-mätningar och tillhörande mindre workshops varannan månad.
 • Arbetsgrupp – i samband med nytt ledarskap och stundande arbetstopp jobbade vi igenom igenom både mål och förväntningar vid flera tillfällen under en månad.
 • Konsult- och säljteam – digitala träningar före och efter fysiska halvdagsträffar med fokus på det ömsesidiga beroendet och anpassning till varandras olikheter.

Hej!

Vill du ta en närmare dialog om vilka teamutvecklande insatser just ditt team behöver?

  Erfarenheter från utvecklingsarbetet i ledningsgruppen jag tillhör..

  ”dizparc såg möjligheten att göra ett omtag kring ledarskapet i samband med att jag var ny på bolaget och tog nya steg mot en fungerande ledningsgrupp som effektivt och sammansvetsat kunde ta bolaget framåt och nå nya höjder. I samband med detta anlitades HR-strateg som med mångårig erfarenhet inom ledar- och teamutveckling kunde utbilda och utveckla vår nyskapade ledningsgrupp.

  Det blev en serie om tre tillfällen där vi fokuserade på hur vi kan lära känna varandra och lära oss hur vi ska kommunicera med varandra för att vi ska nå våra mål. Några delar som vi i gruppen har sett som värdeskapande är att vi talat ut tydliga förväntningar på varandra, lärt oss hur vi ska prata till varandra och hur kollegorna uppfattar varandra i olika situationer. Detta har lett till att vi idag visar varandra stor hänsyn, har större förståelse för hur olika medlemmar reagerar och hur vi ska göra för att komma framåt i olika frågeställningar. Det blir, i vår konstellation, naturligt vem som tar ansvar för vad.

  Det jag även upplever efteråt är att vi som grupp är konsekventa i vårt sätt att hålla möten. Vi är en ledningsgrupp som litar på varandra och på gruppen, talar öppet och tydligt utvärderar vårt arbete för att vi ska bli bättre som grupp. Vi har fortfarande ämnen vi behöver bli bättre på, men vi är också medvetna om vad vi gör rätt!

  Detta hade inte varit möjligt utan den professionella approach och erfarenhet som HR-strateg har. Med en tydlig agenda, spelregler för utvecklingsarbetet, mikroträningar innan varje, reflektioner efter varje pass samt en moderator-roll som skapade en trygg miljö där vi som grupp kunde fokusera på att göra det vi var där för – bygga en mer sammansvetsad och effektiv ledningsgrupp. Det märks att HR-strateg var pålästa, förberedda och engagerade i oss som grupp, vilket jag tror har varit en avgörande faktor för att vi skall vara där vi är idag som ledningsgrupp.”

  Marcus Fhager, Teamledare konsult – dizparc infrastruktur Jönköping