Behovet av starka team

En sammansatt grupp människor på en arbetsplats är inte per automatik ett effektivt och kreativt team. Men alla grupper kan bli starka team om de får rätt förutsättningar att nå sin fulla potential tillsammans.

Behovet av autonoma team med en hög grad av självständighet där medarbetare får ta stort ansvar för sin prestation och utveckling växer sig större för varje år som går, och blir synligt i allt fler branscher. Varje månad hjälper vi olika team, arbetsgrupper och ledningsgrupper framåt mot ökat välmående, engagemang och effektivitet.

Vi vill bygga grupputveckling som tydligt matchar ditt teams unika behov och samtidigt bidrar till att skapa positiva synergier i hela organisationen. Medarbetare som förstår och kan samspela väl i team är en framgångsfaktor.

Grupputveckling i Jönköping

Teamarbete är en utmaning

Idag är det självklart att organisera utifrån team, på olika sätt, med olika livslängd, med varierande konstellationer och med olika syften.  Det främjar såväl goda arbetsprestationer som välmående, engagemang och trivsel bland medarbetare.

Att vara en grupp som kallas för team är dock ingen garanti för att effektivitet och kreativitet infinner sig, det är ju faktiskt så att det långt ifrån är alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som det hade kunnat göra. Utifrån vad som krävs för att ett team ska kunna prestera och bidra på ett bra sätt är det tyvärr så att många team och arbetsgrupper underpresterar och, i värsta fall, skadar sig själva, sin organisation och de som tar del av dess tjänster.

Grupputveckling

Detta får du:

 • Insatser och systematiska processer som bygger på aktuell forskning
 • Träffsäkra mätningar som identifierar just era behov och vägleder resan framåt
 • Ett rustat medarbetarskap som med stor medvetenhet gör sitt team och andra i organisationen bättre
 • Ödmjukhet och professionalism – för tillitsfulla relationer i självständiga team är verkligen avgörande i dagens arbetsliv

Är du nyfiken på mer information eller intresserad av att ta en närmare dialog om grupputveckling?

  Grupputveckling ledde oss framåt..

  ”Denios har, tack vare stor omsättningsutveckling och flertalet nya medarbetare i gruppen, ett behov av att hitta nya samarbetsformer, utveckla nya förhållningssätt och nå en ökad effektivitet. HR-strateg hjälpte till att göra en nulägesanalys genom ett GDQ-test. Uppföljningen gav en tydlighet och förståelse kring vilka utvecklingsområden gruppen har och tillsammans med HR-strateg har en utvecklingsplan skapats. HR-strateg har med härligt positiv energi, öppna diskussioner, fokus på utveckling, stor kompetens och hög servicegrad varit en väldigt värdefull tillgång för oss.”

  Linus Jacker, VD – Denios

  Kunder i urval