Besiktning av ledning och organisation

Vid förvärvsprocessen läggs stor kraft på att genomlysa ett bolags siffror, kundbas, tillgångar och allt annat som ingår i en Due diligence. Men hur fungerar ledningsgruppen? Hur ser bolagets kultur och värderingar ut? Hur kan vi arbeta för att implementera bolaget i vår företagsgrupp?

Vi hjälper er att säkerställa de mjuka värdena och andra HR-relaterade frågor kring ledning och organisation. Arbetet genomförs med hjälp av olika testverktyg, samtal och intervjuer.