SÄKERSTÄLL NULÄGET

Ett flertal av våra insatser bygger på en önskan om att utveckla sin verksamhet och sin organisation. För att säkerställa nuläget och ta tempen på organisationen är vår rekommendation att vi genomför en temperaturmätning och medarbetarundersökning.

Vi använder olika webbaserade verktyg, där det finns standardiserade frågebatterier, men även en möjlighet att tillsammans med er utforma frågorna. Detta gör att mätningen blir relevant och knivskarpt för just ert företag och de utmaningar ni står inför. Vi är dessutom nogsamma i att presentera undersökningen för personalen som en möjlighet då det är viktigt att arbetet inte upplevs som ett hot, eller en felsökningsjakt. Resultatet presenteras för ledningen och personalen och ligger sedan till grund för utformningen av det fortsatta arbetet. Samma undersökning genomförs förslagsvis under 3 år med syftet att kunna mäta förändringarna.