Ledarskapsprogram

Vi har lång erfarenhet av att bygga ledarskapsprogram. Det kan handla om kontinuerliga korta workshops i ledningsgruppen löpande, eller större insatser såsom hel- eller halvdagar eller skräddarsydda träningsprogram med flera moduler över lång tid. Tillsammans med er formar vi både process och innehåll så att det uppfyller era behov, möter upp utmaningar och hinder idag, samt leder till att era mål uppfylls.

Ledarskap är utmanande, beteendeförändringar och nya vanor är tufft att sätta i verklighet – därför ser vi gärna att det finns en tydlig plan för reflektion, stöttning och uppföljning. Värdet av era insatser avgörs i hög grad av det som sker innan och efter själva utbildningstillfället (mål, förväntningar och omsättning i praktiken).