Program för grupputveckling, Team Performance Model (TPM)

Team Performance Model (TPM) är en väl beprövad teamutvecklingsmodell som innehåller både gruppdynamiska delar såväl som uppgiftsrelaterade delar. Alan Drexler & David Sibbet som forskat på gruppers utveckling har tagit fram Team Performance Model. Via nätverket Day2Day Leadership har vi på HR-strateg möjlighet att facilitera grupputvecklingsinsatser utifrån denna modellen. I materielat får ni som grupp och bolag också en tydlig och målande visuell bild där ni kan följa och leva med er resa som grupp.

Utifrån en dynamisk och aktuell modell leder vi ditt team genom flera olika workshops med sikte mot högpresterande team och förnyelse. TPM är byggt kring följande steg och innefattar en rad olika verktyg, analyser och insatser under respektive område:

1. Orientering – Varför finns jag här?
2. Bygga tillit – Vem är du?
3. Målformulering – Vad gör vi?
4. Commitment – Hur ska vi göra det?
5. Genomförande – Vem gör Vad, När, Var?
6. Högpresterande team – WOW!
7. Förnyelse – Varför fortsätta?

TPM-modellen tar även intressenter, organisationen och uppdragsgivare i beaktande som viktig påverkan för teamets utveckling. I modellen benämns detta som Plattformen, och har olika funktion och påverkan beroende på vilket steg teamet befinner sig på. Plattformen måste vara både stödjande, följsam och stadig nog att studsa mot för att teamet ska kunna bli högpresterande.