Program för grupputveckling, IMGD & GDQ

IMGD, eller Integrative Model of Group Development, är en aktuell och evidensbaserad modell för gruppers utveckling. Den är utvecklad av den kända psykologiprofessorn, grupp- och beteendeforskaren Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 1970-talet sammanställt tidigare teorier och studerat en lång rad grupper. IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, där en grupp kan röra sig mellan olika steg och även vara uppdelad i olika subgrupper.

Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen. Stegen heter Trygghet och tillhörighet (I), Opposition och konflikt (II), Tillit och struktur (III), samt Högpresterande team (IV).

För att kunna mäta var en grupp befinner sig, och därigenom förstå gruppens behov, ledarens roll och vilka utvecklingsinsatser som behöver genomföras, har Susan Wheelan tagit fram ett självskattningsinstrument, GDQ® (Group Development Questionnaire). Certifieringar, utveckling och digital plattform av detta analysverktyg drivs idag av GDQ® Associates i Sthlm.

GDQ® syftar till att utveckla effektiviteten hos arbets- och ledningsgrupper. Team som nått de sista stadierna verkar med tydliga roller mot gemensamma mål och tar stort ansvar. Med ett tryggt förhållningssätt till konflikter, stort förtroende för varandra mår individerna bra och arbetet är kreativt.
Forskningen visar att dessa grupper:

– Har nöjdare kunder och chefer inom tjänstesektorn
– Producerar mer varor inom tillverkningsindustrin
– Förvaltar pengar bättre inom finanssektorn
– Har fler överlevande patienter inom intensivvården
– Har elever som presterar bättre på nationella prov inom skolans värld